ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གཙང་པོ་མཉམ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས། ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ གཙང་ཆུ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་ཆུ་ཤུགས་གློག་འདོན་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུའི་ སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་རྗེས། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གཙང་ཆུ་མཉམ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པའི་ འབོད་བསྐུལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལག་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་ གནས་ཚུལ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་ གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG