ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༤

པ་ཀིས་ཏན་གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་ཀཤ་མིར་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ།


པ་ཀིས་ཏན་གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་ཀཤ་མིར་ས་ཁུལ་ནང་ དེང་སང་རྒྱ་ནག་གིས་འཛུགས་བསྐྲུན་མང་པོ་ཞིག་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་དག་ འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་དགོས་འདུན་ནན་པོ་བཏོན་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད་།

XS
SM
MD
LG