ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱིས་ཆེས་གྲང་བའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་ལེགས་པར་གཏོང་ཐུབ་བྱུང་བ།


རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་རྒྱ་གར་གིས་སྲུང་སྐར་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག་ཆེས་གྲང་བའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའི་ཐོག་ཧ་ཅང་རྒྱང་ཐག་རིང་བའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕུར་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་འདིས་རྒྱ་གར་འཛམ་གླིང་ནང་ས་གོ་ལའི་བར་སྣང་ཐོག་མེ་ཤུགས་ཕུར་མདའ་གཏོང་ཐུབ་མཁན་ཚད་མཐོའི་ལག་རྩལ་ཅན་གྱི་རྒྱ་ཁབ་ཀྱིས་ཁོངས་སུ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའི་སྐོར་བྱེ་གཞོང་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG