ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལི་བྷི་ཡའི་ཐོག་རྒོལ་བརྡུང་བཏང་པའི་ལང་ཕྱོགས་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱས་མེད་པ།


ལི་བྷི་ཡའི་ཐོག་མཁའ་ཐོག་ནས་རྒོལ་བརྡུང་བཏང་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དང་སྦྲགས་ལི་བྷི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མིན་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་གནས་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད་

XS
SM
MD
LG