ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

རྒྱ་དཀར་ནག་གི་འཐབ་ཇུས་གྲོས་མོལ་ཐེངས་རྗེས་མ་ཕྱི་ཚེས་༡༤་ལ་ཚུགས་རྒྱུ།


རྒྱ་དཀར་ནག་གི་འཐབ་ཇུས་གྲོས་མོལ་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་གཟའ་འཁོར་རྗེས་མར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པི་ཅིང་ལ་འཚོག་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ད་རེས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་དང་ཨབ་གྷ་ནི་སི་ཐན་སོགས་མངའ་ཁུལ་དེའི་གནད་དོན་ཁག་གཅིག་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG