ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འབར་རྫས་ཀྱིས་བསྟོར་རྒོལ་བཏང་བར་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐུགས་ཕམ།


གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འབར་རྫས་ཀྱིས་བསྟོར་རིམ་པ་བརྒྱད་བཏང་ཡོད་པར་༧གོང་ས་མཆོག་དང་། རྒྱ་གར་དང་། སི་རི་ལན་ཁའི་སྲིད་འཛིན་རྣམ་གཉིས། རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན། བཙན་བྱོལ་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བཅས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG