ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

འགྲོ་བའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པའི་རེ་སྐུལ།


ད་རིང་དང་སང་ཉིན་་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་འཛོམས་གནང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་ རྒྱ་ནག་གི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐད་་གླེང་མོལ་གནང་དགོས་པ་ཨ་མི་རི་ཀའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་་་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG