ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་བའི་ཞལ་ཆེམས་བརྩི་སྲུང་གི་དམ་བཅའ།


བོད་ནང་གི་བོད་མི་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཚོས་བོད་མི་ཚོ་མཐུན་སྒྲིལ་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་དགོས་པའི་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ཡོད་པ་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ། བོད་མདོ་ཁམས་མི་ཉག་ནགས་ཕྲན་ས་ཆའི་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མི་ནང་ཁུལ་དུ་འཁྲུག་འཛིང་མི་བྱ་བའི་དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད་པའི་སྐོར་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG