ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ནེའུ་ཡོག་གི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁུའི་དབྱིན་སི་ས་གནས་སུ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གསར་འཛུཊ་གནང་ཡོད་ཅིང་། གཙོ་བོ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར། རྒྱའི་བཀའ་འགྱུར། བོད་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་རྩོམ་རིག རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་ཁག་གི་རྩ་འགྲེལ་སོཊ་ཀྱི་དཔེ་དེབ་རྣམས་གསན་གཟིཊ་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG