ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་༢༢


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གསལ་བསྒྲགས། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་མི་གསུམ་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད། ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱའི་དཔོན་རིགས་ལ་ཉེས་ཆད། ཁེ་ན་ཌའི་མི་སེར་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་བཤེར། རྒྱ་གར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་འབུལ་དགོས་པའི་ལས་འགུལ། དཔོན་རིགས་ཤིག་གི་འགྱོད་བཤགས་དྲིལ་བསྒྲགས་སུ་བཀོལ་བ།

XS
SM
MD
LG