ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༢༨


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༢༠ བོད་དོན་སྲིད་ཇུས་ཨ་རིའི་ཁྲིམས་སུ་གྱུར་བ། སྲིད་སྐྱོང་གིས་ནེའུ་ཡོག་བོད་མིར་གཏམ་བཤད། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་མི་ཚོར་གསུང་ཆོས། བོད་མི་ཞིག་ལ་ལོ་གཅིག་གི་ཁྲིམས་ཆད། ལོ་སར་ལ་ཉེ་སྐབས་ནད་ཡམས་བསྐྱར་དུ་ཁྱབ་སྲིད་པ། ནད་ཡམས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG