ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འབར་རྫས་ཀྱིས་ཀླད་རྩ་གཏོར་ནས་གྲོངས་པ།


སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ལོར་བོད་མདོ་སྨད་འབའ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་སྐབས། ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཚོས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་འབར་རྫས་སྤར་ཏེ་དྲག་གནོན་བྱས་པར་བརྟེན་བོད་མི་མང་པོར་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་མི་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ཀྱི་ཀླད་པར་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར་གུས་མོ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG