ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པས་ཛ་དྲག་གི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད་པ།


རྒྱ་གར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི། བོད་མིའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ། དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པས་ཛ་དྲག་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ཏེ། རྒྱུན་ལས་མི་སྣ་བཅུ་གཅིག་གསར་འདེམས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་ག་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ། བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG