ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༧/༡༦

རྒྱ་ནག་གི་མི་སེར་གྱིས་ཧྥུ་ལོ་རི་ཌ་མངའ་སྡེར་ས་ཆ་ཉོ་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ལུཊ་གཏན་འབེབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་ཧྥུ་ལོ་རི་ཌ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་མི་སེར་གྱིས་ཧྥུ་ལོ་རི་ཌ་མངའ་སྡེའི་ནང་ས་ཆ་ཉོ་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་ཏེ། མངའ་སྡེའི་ཁྲིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱས་སྐོར་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་བ་འདིར་གསལ།

XS
SM
MD
LG