ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་ཉིན་ངོ་རྒོལ་བྱ་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་ལྔ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་བཅས་ཐུན་མོང་གིས་ཕྱི་ཟླ་༡༠་ཚེས་༡་སྟེ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཚུགས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་ཚོགས་པ་བརྒྱ་ལྷག་དང་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་༥༠་ལྷག་གི་རྒྱལ་སར་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་འཆར་ཡོད་ཅིང་།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG