ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པ་བཞིའི་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གོམ་བགྲོད་མཇུག་སྒྲིལ།


༄༅།། དབྱིན་ཡུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་བྷི་རི་སི་ཊོལ་ནས་བོད་པ་བཞིས་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བར་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༥་ནས་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ཚུད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་བཅུ་ལ་ཉིན་༦་གི་རིང་དུ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བ་ཕྱི་ཚེས་༡༠་ཉིན་དབྱིན་ཡུལ་དུ་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་དུ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG