ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལོ་རབས་དྲུག་ཅུ་བའི་ནང་གི་རྒྱལ་ཚོགས་དང་བོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ནང་ནེའུ་ཡོག་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་སྐུ་ངོ་ཕུན་ཚོགས་དོན་ལྡན་ལགས་དང་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལགས་ལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG