ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

འབྲི་རུ་རྫོང་གི་བོད་པ་ལྔ་འཛིན་བཟུང་།


བྱང་འབྲི་རུ་རྫོང་གི་སྨན་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་དང་དགེ་རྒན་ཞིག དེ་ཞིན་ཚོང་པ་ཞིག་བཅས་མི་ལྔ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག་ཅིང་། ཞིག་རྐང་སྨན་པ་ཨོ་རྒྱན་དང་ཚོང་པ་སོགས་མི་དེ་དག་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཡིན་རུང་། འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༢་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་དེ་ཚོར་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་ལ་གཏོར་བརླག་གཏོང་མཁན་རེད་ཟེར་པ་ཙམ་ལས་ནག་ཉེས་གསལ་བོ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུ་མེད་པར་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང།

XS
SM
MD
LG