ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཕར་མ།


གཟའ་ཕུར་བུ་ནས་ཉི་མ་གསུམ་ལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཕར་མ་ཚོགས་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པའིསྐོར། འདི་ག་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་མིག་དམར་གྱིས་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG