ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནད་སྨིན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ད་ཆ་ལོ་བཅུ་ཙམ་སོང་ཡོད་པ་དང་། ཉེ་དུས་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཐོག་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དོན་བཞི་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་དང་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG