ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བཤད།


སྦེལ་ཇམ་གྱི་རྒྱལ་ས་སྦར་སེལ་སི་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཁ་ས་བར་འདས་པའི་ཉིན་གྲངས་དྲུག་རིང་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཁག་ཅིག་དང་། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱིས་སྙིང་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

འདི་གའི་བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་བྱས་པ་གསན་རོགས།

XS
SM
MD
LG