ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཇར་མན་ཎིའི་སྲིད་བློན་གཙོས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དབུ་ཁྲིད་གསུམ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་བཅས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་འཛོམས་གྲོས་མོལ་ཐེངས་གཉིས་པ་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་དྲྭ་ལམ་དུ་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་དེའི་སྐབས་སུ་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་བོད་དང་ཞིན་ཅང་།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG