ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ཇི་ལྟར་བྱེད།


རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཙམ་མ་ཟད། མཁའ་མཚོ་སྐམ་་གསུམ་གྱི་དཔུང་དམག་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱང་ཡིན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་དེ་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པར་བརྟེན་རྒྱ་གར་སྲིད་འཛིན་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུར་རྩ་ཁྲིམས་ནང་དབང་ཚད་གང་ཡང་གསལ་མེད་པ་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG