ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༤

ལྷོ་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལྷོ་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུའི་སྔོན་འགྲོའི་གྲུབ་འབྲས་ཁག་ལ་གཞིགས་ན་གཞུང་འཛིན་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་པར་ཕམ་ཉེས་བྱུང་ཉེན་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཚོགས་པ་འདི་ཡིས་ལོ་ངོ་༣༠ཙམ་རིང་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཡུལ་འདིའི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཡོང་སྲིད་པའི་སྔོན་བརྡ་ཡིན་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG