ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་ཐབས་ལ་རོགས་ཕན་གནང་དགོས་ལུགས་བལ་ཡུལ་གྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།


བལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་གཞོན་པས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་པའི་སྐབས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ངོས་ནས་ཡུལ་དེའི་ནང་མང་གཙོ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་སོགས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོར་གནས་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་བརྗོད་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG