ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད།


ཉེ་སྔོན་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་དང་ དེ་བཞིན་ཁམས་གསེར་རྟ་རྫོང་གི་བོད་མི་གཉིས་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་བཅས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་མི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མར་མེའི་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་མིག་དམར་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG