ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོང་བ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོང་བ་ཚོས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལྡི་ལི་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་ཡོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG