ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་༨


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་གི་དྲ་སྣང་གི་བོད་དུ་ད་ལོའི་སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ཁྲོད་དགུང་ལོ་༡༠༠ བརྒལ་བའི་རྒན་རྒོན་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལོ་དགུ་ཅན་གྱི་བོད་སྐད་བརྙན་པར་ཟིན་ཐོ་བ་ཞིག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་སོགས་ཡོད།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG