ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གནས་དབྱུང་།


རྒྱ་ནག་གི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་གསར་ཤོག་ཅིག་ལ་རྩོམ་ཡིག་བྲིས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསར་འགོད་པ་དེ་རང་གི་ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུལ་འདིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དམ་སྒྲགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་དཔེ་མཚོན་གསར་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྐོར། ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG