ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་རྩོད་རྙོག་ཡོད་པའི་མཚོ་རྒྱུད་དུ་ཉ་འཛིན་མི་ཆོག་པའི་དམ་དྲག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ།


རྒྱ་ནག་གིས་ཕི་ལི་པིན་དང་བདག་དབང་གི་ཐད་རྩོད་རྙོག་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱུད་དུ་ དབྱར་དུས་ཀྱི་རིང་ལ་ཉ་འཛིན་མི་ཆོག་པའི་དམ་དྲག་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་སྐོར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ ཕི་ལི་པིན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་དམ་དྲག་དེ་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་མིན་ཞེས་བརྗོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG