ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པའི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་མཉམ་ཞུགས།


བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་མི་མང་གིས་བོད་དོན་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་ནས་ལས་འགུལ་སྣ་མང་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེར་བརྟེན་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ། ད་ཐེངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེར་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་ཕན་ཐོགས་ཀྱིས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོག་གནང་།

XS
SM
MD
LG