ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གསེར་རྟའི་ནང་བོད་དོན་སྐད་འབོད་དང་རྔ་པར་བསྐྱར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེག


བོད་ཀྱི་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གསེར་རྟ་རྫོང་གི་ཁེ་སྐོར་ཤང་ནང་བོད་མི་བདུན་གྱིས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དང་རྔ་བ་རྫོང་ཁོངས་སུ་བསྐྱར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེག་བཏང་བའི་སྒོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ནོར་བུ་ལགས་དང་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་རྣམ་གཉིས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།

XS
SM
MD
LG