ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་མེ་མདའ་བརྐྱབས་ཏེ་བོད་མི་ཞིག་བསད་པ།


ཉེ་ཆར་ཚེས་༡༦ཉིན་བོད་མདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་རྒྱ་ཤོད་སྡེ་བའི་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཞིག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་སྐབས། རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་མི་གསུམ་བསད་ཡོད་ཀྱང༌། ཉེན་རྟོག་པས་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱ་ཤོད་སྡེ་བའི་མི་ཚོས་དྲག་པོའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར་བརྟེན་ཉེན་རྟོག་པ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་དེ་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་བོད་མི་ཞིག་རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་ཡོད་ཚུལ་ད་རིང་གཞི་ནས་ཞིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG