ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་དམག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཨ་རིར་གནོད་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


ཨ་རིར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གི་ཐད་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་བཅིང་འགྲོལ་དམག་ཟེར་བའི་ཡན་ལག་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་ལྷག་དོན་དུ་ཨ་རིའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་ཨ་རིར་གནོད་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་པ་ལས་བསྡོམས་སྙན་མཐོའི་ནང་འགྲེམ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG