ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་མི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་སླར་ཡང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་བ།


ཉེན་རྟོག་པས་བཙན་འཁྲིད་དང་གློད་བཀྲོལ་བཏང་བའི་རྒྱ་མི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཡའོ་ལི་ཕྷ་བདུན་ཕྲག་བཅུའི་རིང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀག་སྐྱིལ་བྱས་པ་མ་ཟད་ ཉེས་རྡུངབཏང་བ་དང་ ལྟོ་ཆས་མ་སྤྲད་པ་ དེ་བཞིན་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད་པ་དང་ གཟུགས་པོ་བེད་ཐང་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉེ་སྔོན་རེ་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་རང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ ཕྱི་ཉིན་དེར་སླར་ཡང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG