ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཆིངས་ཡིག་དོན་ཚན་༡༧དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད།


རིང་མིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་ལོ་ངོ་༦༠འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་རྩི་བྱ་འཆར་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཆིངས་ཡིག་དོན་ཚན་༡༧དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་སྟངས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་དང་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་ཡི་ཡོད་ལུགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་བཏོན་འདུག་པ་བཅས་ཀྱིས་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་བྱས་པ་གསན།

XS
SM
MD
LG