ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ནང་དངོས་ཟོག་གི་རིན་གོང་འཕར་བ།


རྒྱ་ནག་ནང་གི་བཟའ་བཅའ་གཙོས་པའི་ཐོན་རྫས་རིན་གོང་འཕར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་མི་མང་དཀྱུས་མ་དང་ ཡོང་སྒོ་ཉུང་བའི་མི་ཚང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པས། དངོས་ཟོག་གི་རིན་གོང་འཕར་ བའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བརྟན་ལྷིང་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ངེས་པས། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དངོས་ཟོག་གི་རིན་གོང་འཕར་ཚད་གཅག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG