ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འཆར།


རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་དེ་རྣམས་མ་འོངས་པའི་ལྔའི་རིང་སྔོག་འདོན་བྱེད་པར་ལས་གཞི་དེ་དག་ནུས་པ་ཇེ་ཆེ་དང་འགྲོ་གྲོན་མང་དུ་གཏོང་འཆར་ཡོད་ཅེས་བཤད་འདུག་ཀྱང་། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལས་དོན་ཚན་པས་འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕངས་སེམས་མེད་པར་སྔོག་འདོན་བྱས་ནས་སྐྱེ་ཁམས་དང་ཁོར་ཡུག་གཉིས་ཀར་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་བཏང་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG