ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་འཛིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གླེང་བ།


ཨ་རིའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་འཛིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གླེང་བ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་འཛིན་པ་ཨེ་རིཀ་ཧོལ་ཌེར་རྒྱ་ནག་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠་ཐམ་པའི་ཎོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་པ་ལིའུ་ཤའོ་པའོ་ལ་ཐོབ་པ་དེར་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་གནང་རུང་། ཁོང་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཉི་མ་གཉིས་ལ་གྲོས་མོལ་བྱས་པའི་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ལིའུ་ཤའོ་པའོ་མིན་པ་དང་། པེ་ཅིང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ལིའུ་ཤའོ་པའོ་བཙོན་ཁང་ལ་བཅུག་ཡོད་པ་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རྫི་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེར་ཨ་མི་རི་ཀ་མོས་མཐུན་མེད། འོན་ཀྱང་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཕྱོགས་གང་ཐད་དུ་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG