ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཡུ་གྷུར་གྱི་མི་བཞི་ལ་སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཆད་བཏང་འདུག


རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་ ན་ནིང་ཤར་ཏུར་ཀི་ས་ཐན་དུ་དྲག་ཟིང་གི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་ལུགས་ ཉེས་འཛུགས་བྱས་པའི་མི་བཞི་སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཆད་གཏང་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག་པའི་སྐོར། གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG