ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འབྲས་སྤུངས་ཞོ་སྟོན་བྱེད་རན་པར་བརྟེན་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ།


བོད་ཀྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་འབྲས་སྤུངས་ཞོ་སྟོན་བྱེད་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་སླར་ཡང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དུས་ཟིང་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་བོད་མིའི་རང་དབང་གི་འགུལ་བསྐྱོད་ལ་བཀག་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་ཞིབ་བཤེར་ནན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་ནས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG