ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

པད་ཅིང་ནང་དུ་ཡང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཐད་དམ་སྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་པ།


ཉེ་དུས་རྒྱ་ནག་ནང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་འཇིགས་སྐུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ རིམ་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་རྗེས་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ས་པད་ཅིང་ནང་དུ་ཡང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཐད་དམ་སྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་ ཁྲོམ་གཞུང་ལ་བདེ་འཇགས་མི་སྣ་སྔར་ལས་མང་དུ་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་པ་འདིའི་སྐོར་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG