ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡང་བསྐྱར་བོད་མི་གཉིས་ལ་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་བ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བར་ལམ་ཞི་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་ཚོར་ ལོ་མང་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་རིམ་པ་ཞིག་ཐོན་པའི་རྗེས་སུ་ ད་ཆ་ཡང་བསྐྱར་ བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བོད་མི་གཉིས་ལ་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG