ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཡུ་གྷུར་གཞོན་སྐྱེས་༣༩ལ་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་ཡོད་པ།


ཡུ་གྷུར་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་ཤར་ཏུར་ཀིསྟཱན་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཏེ། ཡུ་གྷུར་གཞོན་སྐྱེས་༣༩ལ་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེས་ཆད་ནན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG