ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

རྒྱ་ནག་གིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དང་གྲོས་མོལ་་ལྷུགས་པོ་བྱུང་ཞེས་བརྗོད་པ།


བྱང་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཨ་རི་གཉིས་ཕན་ཚུན་གྲོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་པ་ལྟར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་རྟོག་ཞིབ་པ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་རྟོག་ཞིབ་བྱ་རུ་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་རྗེས་རྒྱ་ནག་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་དོན་སྐུ་ཚབ་ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་ལྷུག་པོ་བྱུང་ཡོད་ལུགས་རྒྱ་ནག་གིས་བརྗོད་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG