ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་བཀག་ན་རྒྱ་གར་ལ་དཀའ་ངལ།


༄༅།། འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནས་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུག་གི་ཡོད་པའི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་བཀག་ནས་ཆུ་མཛོད་གསུམ་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་ཅིང་། ད་དུང་ཆུ་མཛོད་བརྒྱད་གསར་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་འཆར་ཡོད་པས་རྒྱ་གར་ལ་ཆུ་ཇེ་དཀོན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་བློ་འཚབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དེ་རིང་རྒྱ་གར་གསར་དེབ་ཅེས་པ་དེར་བཏོན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG