ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་སྲིད་ཇུས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་ཏུ་སློབ་ཚན་ཁག་བོད་ཡིག་ཏུ་་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་མེད་པར་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིབ་རྒྱས་ཤིག་བཏོན་ཡོད་པའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་གནད་ཁག་ལ་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG