ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་དྲ་རྒྱ་ལ་གཞུང་གིས་དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ལུགས་བརྗོད་པ།


རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུ་ཅིན་ཐའོ་ཡིས་དྲ་རྒྱ་ལ་གཞུང་གིས་དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པའི་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་དང་ ཡིན་ནའང་གཏམ་བཤད་དེས་ དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པའི་སྐུལ་སློང་གི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་འགྲོ་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG