ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་འཛམ་གླིང་ནང་གི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཆེ་གྲས་ཨང་གཉིས་པ་ཆགས་པ།


རྒྱ་ནག་འཛམ་གླིང་ནང་གི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཆེ་གྲས་ཨང་གཉིས་པ་ཆགས་པ།

རྒྱ་ནག་ལ་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་རིང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཧ་ལས་པ་བྱུང་བར་བརྟེན་རྒྱ་ནག ཉི་ཧོང་ལས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་་མང་བ་བྱུང་སྟཻ་ ཨ་མི་རི་ཀའི་རྗེས་འཛམ་གླིང་གི་ནང་་དཔལ་འབྱོར་ཆེ་གྲས་ཨང་གཉིས་པ་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG