ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་མི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟིངས་རྟགས་བཞེས་མཁན།


འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཆེ་མཐོང་དང་ལྟ་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་ཆེད་ རྒྱ་མིའི་དཔོན་པོའི་ཕྲུག་གུའི་ཚོགས་ཁག་གཅིག་་གིས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་ རྒྱ་མི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟིངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཤ་བྷོ་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་འོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG